innowacyjnagospodarkauniaeuropejska

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nazwa projektu i numer projektu
„Internet dla mieszkańców gmin Rozprza, Gorzkowice”
POIG.08.04.00-10-033/11
8. Oś Priorytetowa
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.4
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Termin realizacji projektu: od 31.12.2012r. do 30.12.2014r.

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego mieszkańcom gmin Rozprza i Gorzkowice poprzez budowę sieci internetowej

 

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o gwarantowanej przepustowości min. 2Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo powiatu piotrkowskiego. By zrealizować ten cel Wnioskodawca planuje wybudowanie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach.
Wnioskodawca zamierza wykorzystać innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju jego przedsiębiorstwa – wszystkie działania, jakie mają być podjęte podczas realizacji niniejszego projektu są spójne z celami Działania 8.4. Zwiększenie wykorzystania ITC na wymienionych powyżej terenach przyczyni się nie tylko do rozwoju polskiej gospodarki – spotęguje dodatkowo niewykorzystany do tej pory potencjał mieszkańców, a zatem przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Celem szczegółowym projektu będzie zmniejszenie dystansu pomiędzy mieszkańcami małych miejscowości i miast, jakie nastąpi dzięki umożliwieniu im dostępu do sieci. Pośrednim celem projektu będzie zapobieganie zjawisku cyfrowego wykluczenia, które dotyka osoby zamieszkujące tereny pow. piotrkowskiego. Rezultatem niemierzalnym będzie zmniejszenie różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.
Krokiem do osiągnięcia celu głównego są zakupy urządzeń, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Są one konieczne, aby umożliwić przesyłanie sygnału internetowego do odbiorcy końcowego przy użyciu nowoczesnej technologii o przepustowość min.2Mb/s. Zakup odpowiednich usług montażowych i telekomunikacyjnych umożliwi prawidłowe funkcjonowanie zakupionych w ramach projektu urządzeń.

 

innowacyjnagospodarkauniaeuropejska

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Nazwa projektu i numer projektu
„Internet dla mieszkańców powiatu Piotrkowskiego etap III”

POIG.08.04.00-10-229/12-00

8. Oś Priorytetowa
Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.4
Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”
Termin realizacji projektu: od 01.05.2013r. do 30-04-2015r.

Cel projektu: Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego mieszkańcom gmin Rozprza i Gorzkowice poprzez budowę sieci internetowej

 

 

Głównym celem projektu jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu o gwarantowanej przepustowości min. 2Mb/s na obszarach wykluczonych cyfrowo powiatu piotrkowskiego. By zrealizować ten cel Wnioskodawca planuje wybudowanie dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach.
Wnioskodawca zamierza wykorzystać innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju jego przedsiębiorstwa – wszystkie działania, jakie mają być podjęte podczas realizacji niniejszego projektu są spójne z celami Działania 8.4. Zwiększenie wykorzystania ITC na wymienionych powyżej terenach przyczyni się nie tylko do rozwoju polskiej gospodarki – spotęguje dodatkowo niewykorzystany do tej pory potencjał mieszkańców, a zatem przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
Celem szczegółowym projektu będzie zmniejszenie dystansu pomiędzy mieszkańcami małych miejscowości i miast, jakie nastąpi dzięki umożliwieniu im dostępu do sieci. Pośrednim celem projektu będzie zapobieganie zjawisku cyfrowego wykluczenia, które dotyka osoby zamieszkujące tereny pow. piotrkowskiego. Rezultatem niemierzalnym będzie zmniejszenie różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.
Krokiem do osiągnięcia celu głównego są zakupy urządzeń, sprzętu, wartości niematerialnych i prawnych oraz usług niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji. Są one konieczne, aby umożliwić przesyłanie sygnału internetowego do odbiorcy końcowego przy użyciu nowoczesnej technologii o przepustowość min.2Mb/s. Zakup odpowiednich usług montażowych i telekomunikacyjnych umożliwi prawidłowe funkcjonowanie zakupionych w ramach projektu urządzeń.

 

 

Ciekawe linki:

 

Unia Europejska

  • http://europa.eu/
  • http://www.europarl.europa.eu/
  • http://www.european-council.europa.eu/
  • http://www.consilium.europa.eu/

 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  • http://www.poig.gov.pl/

 

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

  • http://www.mrr.gov.pl/

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

  • http://www.msw.gov.pl/

 

Władza Wdrażająca Programy Europejski

  • http://wwpe.gov.pl/

 

innowacyjnagospodarkauniaeuropejska

© 2016 Stalelacze.pl - Dobry Dj Łódź zaprasza do współpracy!